Jiskra na požár

Vždy jsem byl poslušen pravidlu, že báseň má končit v momentě, kdy bezezbytku sdělila svoji pointu. Některé mé básně jsou z tohoto důvodu roztahané na několika stránkách, ale tato poslední je pouhým čtyřverším, kterému se přesto podařilo splnit úkol, jenž popisuji v úvodu tohoto textu. Je to tak krátké, až mi bylo líto každého člověka co na to klikne, nepochopí, a zase zavře. Tedy jsem tomu v rámci rychlého literárního cvičení  věnoval ještě vlastní veršovaný přenos do jazyka anglického.

Jiskra na požár

Někdy si člověk málo všímá

Toho, co má hned před očima

A potom – je to zvláštní dar

Stačí jedna jiskra na požár

  

Spark to fire 

Sometimes one is blindness-ridden

Can’t see thing that is hardly hidden

Then happens a gift most strange

And spark to fire in flash will change

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa