O básnících

Na obrázku je Vladimir Majakovskij a malířka Frida Kahlo, jeho tehdejší múza. Podle mě básník nemůže žít bez múzy. Ne na dlouho.  Nevím, jestli jsem vystihl podstatu básníků, například Puškinovi se to povedlo mnohem lépe ( viz sekce převeršované básně zahraničních autorů) ale tak aspoň jsem to zkusil.


 

O básnících

 

Přicházíme z minulosti do současné doby

Inspirace určila nás za korunní prince

Proč máme vůbec potřebu verši papír zdobit

V dnešní posmutnělé realitě chaosu a bince

 

Jsme jako klauni, kterým cirkus zmizel v dálce

V duši však stále zbývá nám slunečního svitu

Pěšáky v naší soukromé každodenní válce

Vlastního rozumu a nadbytečných citů

 

Naše nitra bývají studnicemi pošetilých nápadů

Často a rádi bojujeme s větrnými mlýny

Pro ostatní jsme ti, co jsou lehce pozadu

Na piedestal s vavříny se dávno vydrápali jiní

 

Bývá nám často vyčítáno, že žijeme v bublině

Schováni za našimi skleněnými světy

Víc než zde se nacházíme ve vlastní snové rovině

Kde do veršů ohýbáme fádní holé věty

 

Není podstatné, co ukážeme, ale co snažíme se skrývat

Tak málo lidí ještě umí číst mezi řádky

Smějeme se všem, kteří chtějí na nás plivat

Dávno vydali jsme se cestou, která nevede zpátky

 

Naše literární zpověď podobna je úlevě

Nad dnešní povrchností co v ruce žezlo třímá

Sbírka naivních rytířů, jenž jsou zrovna ve slevě

Pod zářícím pancířem však malý chlapec dřímá

 

 

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa