Báseň šedivého podzimu

Předpokládám, že tohle se týkalo odevzdání básnické sbírky mojí čtvrté múze – ženě, která neměla a ani nemohla mít tušení, že jsem něco takového sepsal. Básně Dekadentní a Decimační odkazují na totožné období.


 

Báseň šedivého podzimu

 

Než Frankenstein vpřed vyrazí

Hned jak zpřetrhá si pouta

Budou další dotazy?

Než schovám se do kouta?

 

Než svíce pravdy zaplane

A popálí mé dlaně

Když karty už jsou rozdány

S nimi i z krve daně

 

Strach bojuje s nutností

Vzduchem letí pěsti

Je ta věc mojí nectností?

Je prokletím či štěstím?

 

Jsem vážně hrdý na své dítě?

Svůj výtvor svoji kreaci?

Či měl bych na něj hodit sítě

Než podrobím jej kremaci?

 

Kladivem zatloukám jedenáct hřebíků

Do rakve něčeho, co dávno nedýchá

Bojím se úsměvu i Tvého dotyku

Nejvíc však vykřiknout Tvé jméno do ticha