Balada o strachu

Strach byl a je velice silnou emocí pro spoustu lidí. Pokusil jsem se ho personifikovat, umístit do metafor a přirovnání, trochu jej vyvléci na světlo, protože tam není tak silný, jako v temnotě.


 

Balada o Strachu

 

Strach.

 

Nejedno srdce bije na poplach

Když vynášejí na márách

Posekané tělo

Komu umřít, že se chtělo?

 

Kdože řekl sbohem?

Aby za nejbližším rohem

Mohl odpovědnost svléci

A né se s ní dal vléci?

 

Strach.

 

Kuráže věčný vrah

záporný hrdina v dětských hrách

 

S úšklebkem pána

Kterému byla jasnozřivost dána

Jako vzácný dar

Aby předpovídal zmar

 

Strach.

 

Ten mašinfíra snových drah

Co z nočních můr otírá prach

K jeho vlastní radosti

S námi hýbe podle libosti

 

Jako loutkář zručný

Tichý, přesto hlučný

 

Strach.

 

Studí jeho okovy

Přesto se často nikdo nedoví

Že nás v hrsti nosí

Ten tajemný pan kdosi

 

V ruce přesýpací hodiny

Jeho hlas – jemný a nevinný

Nás v pokušení uvádí

Když najednou nám nevadí

 

Poddat se jeho moci

Vždyť jaký je to pocit!

Kde co na něj svésti

A ještě víc, až co může snésti

 

Zatím se trpělivě usmívá

Ale když se nikdo nedívá

Přiloží hlaveň ke spánku

Šeptem zasyčí poznámku

 

Jak moc hloupí jsme byli

A pod jeho křídly žili.

Krmil nás iluzí

A nyní povídá o schůzi

 

Se sestřičkou smrtí

Co v pařátech drtí

Svěřence Strachu

Dokud hromádka prachu

 

Nezbude z nich

 Pak uslyšíš smích

A broušení kosy

Kterou z plezíru nosí

 

Strachova příbuzná

Ji málokdo rozezná

Dřív než je pozdě

A nyní do zdi

 

Anebo mramoru

Pojmenuj mrtvolu

Která před tebou leží

A ty věříš jen stěží

 

Že byla to práce Strachu

Kterému jsi sám říkával brachu.

 

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa