Epitaf

Ha! Tohle je totální emo! Této básni už chybí jen žiletka, černá patka a místečko v koutě! No…ona celá tahle sekce je takovým místečkem v koutě…


Epitaf

 

Nebudu tu, půjdu pryč

S sebou lopatu a rýč

 

Kéž by se to jen tak smělo

Někde pohřbít svoje tělo

 

Hlavu vyfouknout jak míč

A od života ztratit klíč

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa